GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Gatubelysning

Om du upptäcker att gatubelysningen inte fungerar – mejla snarast till vagforeningen.glommen@gmail.com eller kontakta Ingvar Nordberg direkt (se telefonnummer under ”Styrelsen”). Vid varje styrelsemöte i Vägföreningen redovisas eventuella problem med gatubelysningen och kommunen underrättas därefter omedelbart. Om fler än tre lampor i närheten av varandra är trasiga så kommer kommunen direkt.

Kommunen genomför egna ronderingar cirka två gånger per år.

Trafikverket ansvarar för belysningen i rondellerna.

ERROR: Unable to find template "A.twig" (looked into: /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon/views/visual_content, /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon, /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon/views, ).