GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Gatubelysning

Om du upptäcker att gatubelysningen inte fungerar – mejla snarast till vagforeningen.glommen@gmail.com eller kontakta Sven-Ove Andersson direkt (se telefonnummer under ”Styrelsen”). Vid varje styrelsemöte i Vägföreningen redovisas eventuella problem med gatubelysningen och kommunen underrättas därefter omedelbart. Om fler än tre lampor i närheten av varandra är trasiga så kommer kommunen direkt.

Kommunen genomför egna ronderingar fyra gånger per år: i februari, april/maj, september och november.

Den enda belysningen som Trafikverket ansvarar för är den i rondellen.