Evenemang

Winternet

Genomgång av hemsidan.

Styrelsemöte

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen inför mötet om det är någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontaktuppgifter finner du på sidan "Styrelsen" Du kan också sända e-post till:   vagforeningen.glommen@gmail.com

Årsmöte

Glommens Bygdegård Glumstensvägen 8, Glommen

Den 26 februari är det dags för årsmöte i Glommens Fiskeläges Vägförening! Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på sidan "Årsmöte". Handlingarna kommer också att vara varje fastighet tillhanda i god tid före årsmötet. Välkomna! Styrelsen

Styrelsemöte 13 mars 2017

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen inför mötet om det är någon fråga du vill att vi ska ta upp. Kontaktuppgifter finner du på sidan Styrelsen Du kan också sända e-post till:   vagforeningen.glommen@gmail.com

Bakgrund till årsmötets beslut om lekplatserna

För er som var förhindrade att delta i Vägföreningens årsmöte kommer här en kort bakgrund till beslutet om avveckling av lekplatsen på Gustavs Väg. Ett av syftena med att ett samhälle har lekplatser är att skapa funktionella mötesplatser för barn och föräldrar/övriga anhöriga. Eftersom Glommen, med en året-runt-befolkning på 863 personer (januari 2017) har sex […]

Styrelsemöte

Om du har någon fråga du vill att styrelsen ska diskutera - kontakta någon i styrelsen eller skriv till oss på vagforeningen.glommen@gmail.com