GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Medlemsinfo

Vem blir medlem i vägföreningen
Som ägare till en fastighet inom Glommens samhälle ansluts du automatiskt till Vägföreningen. Föreningen har som uppgift att sköta samhällets vägar, grönområden och lekplatser.

För att finansiera detta får vi från kommunen 90% i bidrag för driften. Dessutom tas vägavgifter in baserade på andelstal i enlighet med Lantmäteriets förrättning. Av vägavgifterna som tas in fonderas överskott för att användas för nyasfaltering och underhåll av befintliga lekplatser.

Vad gäller kostnad för asfaltering står kommunen för 80% av dessa utgifter. Det innebär att Vägföreningen endast beställer större asfalteringsarbeten efter samråd med Falkenbergs kommun.

Andelstalen är följande:

Villa för helårsboende – Beteckning B på inbetalningskortet 4 andelar

  • Sommarbostad – S 3 andelar
  • Hyreslägenhet – H 3 andelar
  • Obebyggd tomt – T 1 andelar
  • Tillägg för företag – F 2 andelar

Vägavgiften
Vägavgiften per andel fastställs av årsmötet i februari och är för närvarande 200 Sek. Avgiften är obligatorisk och debiteras den som på förfallodagen är ägare till fastigheten. Kontakta gärna styrelsen om något är oklart.

Belysningen
Mejla gärna vagforeningen.glommen@gmail.com om du har trasiga lampor på din gata. Kommunen genomför rondering fyra gånger per år: i februari, april/maj, september och november.

Lekplatserna
Lekplatserna repareras efter behov och nya redskap köps om ekonomin tillåter.

ERROR: Unable to find template "A.twig" (looked into: /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon/views/visual_content, /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon, /home/httpd/glommensvag/glommensvag.se/live/wp-content/themes/raccoon/views, ).