GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Planerade asfalteringsarbeten

Ansökan om asfaltering av norra delen av Bengt Augusta Väg under 2016 Vägföreningen har sedan tidigare en ansökan inlämnad till Falkenbergs kommun om bidrag till asfaltering av även den norra delen av Bengt Augusta Väg. Beviljas ansökan får föreningen kommunbidrag… Läs mer