GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

God Jul önskas Alla medlemmar!

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar i Vägföreningen! Vår gran lyser nu, med benäget bistånd från Samhällsföreningen. Vid höstens sista styrelsemöte redovisades avslutade och pågående asfalteringsarbeten enligt nedan: Båthusvägen vid spolplatta, asfal­tering.  Klart senast vecka w … Läs mer..

Styrelsearbetet hösten 2016

I augusti genomförde styrelsen den årliga genomgången av föreningens då fem lekplatser. En åtgärdslista sammanställdes som successivt minskar i omfång. Sedan augusti har ytterligare en lekplats tillkommit, i det nya området. Skötseln av den kommer att … Läs mer..

Från styrelsemötet i Vägföreningen den 25 maj 2016

Den 25 maj avhölls det fjärde styrelsemötet för verksamhetsåret. Styrelsen beslutade att: Påminnelser att betala årsavgiften till Vägföreningen kommer att sändas ut i juni månad till de ca 3 % medlemmar som hittills inte betalat. En avgift på 50 kr … Läs mer..

Området runt minan nu upprustat

Området runt minan i hamnen är nu upprustat. Minan är renoverad och stenläggningen är klar. Vi tackar Blidsbergs Mekaniska för den ”Glommasoffa” som nu ytterligare pryder platsen. Nymålad mina och renoverad stenläggning Glommasoffan från Blidsbergs Mekaniska … Läs mer..

Lekplatsen vid Fyrvägen – Breviksvägen

Den 27 maj renoverades rutschkanan på lekplatsen/grönområdet vid Fyrvägen – Breviksvägen. Bilderna visar när Sven-Ove och Jan A utför reparationsarbete samt slutresultatet. Thorbjörn har tagit bilderna.                   … Läs mer..

Nytt från Styrelsen

Den nya styrelsens första möte hölls den 14 mars. Där beslöts att vi publicerar information om de punkter som behandlats. Inbetalning av årsavgiften Inbetalningskort kommer att vara alla fastigheter tillhanda under mars månad. Förfallodag är 30 april. Gatubelysningen Ansvaret för … Läs mer..

Planerade asfalteringsarbeten

Ansökan om asfaltering av norra delen av Bengt Augusta Väg under 2016 Vägföreningen har sedan tidigare en ansökan inlämnad till Falkenbergs kommun om bidrag till asfaltering av även den norra delen av Bengt Augusta Väg. Beviljas ansökan får föreningen kommunbidrag … Läs mer..