Fri sikt

Nedanstående text och bilder är tagna från Falkenbergs kommuns hemsida i februari 2017.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt. Därför är det viktigt att du ser till att vegetation eller häckar inte skymmer sikten i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående eller bilar.

Buskar och träd växer, därför är det bra att plantera på ett bra avstånd från trottoar eller gata. För att sikten ska fortsätta vara bra är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Höjd vid gata eller trottoar

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg, minst 3,2 m
  • över körbana, minst 4,6 m

Vid korsningar

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vid utfarter

Vid utfarten till din bostad bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.