Av Lantmäteriet godkända stadgar för Glommens Fiskeläges Vägförening

För att en vägförenings stadgar skall kunna tillämpas krävs, förutom att ett årsmöte antagit dem, att Lantmäteriet godkänner dem. Det förslag till nya stadgar som antogs av årsmötet 2020 godkändes 2020-04-23 av Lantmäteriet. Nedan finner du länken till gällande stadgar.

Stadgar, godkanda av Lantmateriet 2020-04-23

Ett utdrag från Lagen om samfälligheter
https://www.glommensvag.se/wp-content/uploads/2019/01/Utdrag-ur-Lagen-om-forvaltning-av-samfalligeheter.pdf