GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet 2017-02-26

Justerat protokoll från årsmötet i Glommens Fiskeläges Vägförening den 26 februari finns nu att läsa på sidan “Årsmöte” ovan. Årsmöteshandlingarna som låg under denna sida tidigare är nu flyttade till sidan “Historik”. Nedan kommer en kort sammanfattning: Styrelsen … Läs mer..

Fri sikt kring din tomt – det här är vad som gäller!

Nedanstående text och bilder är tagna från Falkenbergs kommuns hemsida. Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten kring din tomt. Därför är det viktigt att du ser till att vegetation eller häckar inte skymmer sikten i korsningar … Läs mer..

Styrelsemöte 11 januari 2017

Vårt möte handlade mycket om förberedelserna för årsmötet den 26 februari. Kallelse och övriga handlingar finns under rubriken “Årsmöte” på denna sida. Samma dokument kommer också att komma per post till varje fakturamottagare under början av februari. Ett vårtecken är … Läs mer..

God Jul önskas Alla medlemmar!

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar i Vägföreningen! Vår gran lyser nu, med benäget bistånd från Samhällsföreningen. Vid höstens sista styrelsemöte redovisades avslutade och pågående asfalteringsarbeten enligt nedan: Båthusvägen vid spolplatta, asfal­tering.  Klart senast vecka w … Läs mer..

Styrelsearbetet hösten 2016

I augusti genomförde styrelsen den årliga genomgången av föreningens då fem lekplatser. En åtgärdslista sammanställdes som successivt minskar i omfång. Sedan augusti har ytterligare en lekplats tillkommit, i det nya området. Skötseln av den kommer att … Läs mer..