GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Sommarrapport från Styrelsen

Aktivitetsnivån under sommaren går ner, såväl i Glommens Vägförening som i Sverige som helhet. Några saker finns dock att rapportera:   Fyrleden – alltså den utvidgning av Kattegattleden som går från Olofsbo och genom Glommen – är nu skyltad av … Läs mer..

Postlådorna

Projekt “Postlådor” närmar sig nu sitt slut! De lådfronter som hade en avvikande färg är nu utbytta – sammanlagt var 146 lådor berörda. Alla innehavare har därmed också fått sin andra nyckel lagd i sin postlåda. Farmartjänst har genomfört justering … Läs mer..

Från 1 juni: påminnelseavgift …

Merparten av årets inbetalningar av medlemsavgiften i Vägföreningen har nu kommit in. Endast 6 % – 27 stycken – är fortfarande obetalda. Betala senast den 31 maj för att undvika att en påminnelseavgift (50 kr) läggs till det fakturerade beloppet. Läs mer..

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) med ett EU-direktiv som i Sverige antagits av riksdagen under namnet ”Dataskyddsförord­ningen”. Det benämns också under beteckningen GDPR – General Data Protection Regulation. Centralt i Dataskyddsförordningen (GDPR) är att all insamling … Läs mer..

Saknar du din postlådenyckel?

Successivt sjunker antalet nycklar hos oss i styrelsen, men det är fortfarande ca 15 % av postlådeägarna som inte hämtat sin/sina nycklar. Om du undrar var du kan hämta nyckeln så följ den här länken eller ring någon av oss … Läs mer..

Uppdatering postlådor

Sedan senaste uppdateringen har följande hänt: Postlådesamlingarna är på plats Många adresskyltar är monterade PostNord har skapat en sista inlämningsdag för nuvarande postboxnycklar – 6 maj Några postlådor är felbeställda Många undrar hur de ska få  tillgång till nycklar till … Läs mer..