Gatubelysning

Om du upptäcker att gatubelysningen inte fungerar – mejla snarast till vagforeningen.glommen@gmail.com eller kontakta Ingvar Nordberg direkt (se telefonnummer under ”Styrelsen”). Vid varje styrelsemöte i Vägföreningen redovisas eventuella problem med gatubelysningen och kommunen underrättas därefter omedelbart. Om fler än tre lampor i närheten av varandra är trasiga så kommer kommunen direkt.

Kommunen genomför egna ronderingar cirka två gånger per år.

Trafikverket ansvarar för belysningen i rondellerna.