Utplacering av farthinder

Utplacering av farthinder i form av flyttbara gupp får inte längre göras. Tidigare åtta tillstånd är tillbakadragna och fasta gupp har installerats under april månad 2021.

Styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening