2023

 • GFV Årsmote 2023 - Justerat protokoll

  8 MB
 • 1. 230302 Utsänt inför årsmötet

  168 KB
 • 2. Fullmakt vid omröstning på årsmötet 2023

  92 KB

2022

 • GFV Årsmöte 2022-03-20 Justerat protokoll

  5 MB
 • 1. 2022 Kallelse och dagordning till årsmöte med GFV - utsänt

  158 KB
 • 2. Fullmakt vid omröstning på årsmöte 2022. (Se även under 2020: REV informerar Fullmakter)

  109 KB
 • 3. Motion från Inge Axelsson - Glommen i klimatkrisen 2021-09

  16 KB
 • 4. 2022 Styrelsens svar på Inge Axelssons motion

  97 KB

2021

 • Protokoll GFV årsmöte 21-06-13

  3 MB
 • 2021 Kallelse och verksamhetsberättelse 2020

  222 KB
 • Mall Fullmakt vid omröstning på årsmöte (Se även under 2020: REV informerar Fullmakter)

  110 KB
 • Motion till årsstämman i GFV (1)

  69 KB
 • 2021 Styrelsens svar motion ang asfaltering av del av Sandhavrev

  138 KB

2020

 • Protokoll GFV årsmöte 20-02-23

  2 MB
 • Bilaga 2 - stadgeändring 200223

  462 KB
 • Kallelse och dagordning till årsmöte med GFV

  221 KB
 • REV Informerar - Fullmakter

  519 KB
 • Mall Fullmakt vid omröstning på årsmöte 2020

  110 KB

2019

 • 190224 Årsmötesprotokoll - justerat

  2 MB
 • Kallelse och dagordning till årsmote med GFV

  210 KB

2018

 • 180225 Justerat protokoll

  6 MB
 • 2018 Årsmoteskallelse med samtliga handlingar

  498 KB

2017

 • Årsmötesprotokoll 170226

  2 MB

2016

 • Årsmötesprotokoll 160228

  2 MB

2015

 • Årsmötesprotokoll 150222

  720 KB

2014

 • Årsmötesprotokoll 140223

  2 MB