GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Oxlarna på Galtåsvägen

By Eva Wictor-Olofson

Imorgon, 24 september har styrelsen anlitat arboristen ”Klättermusen” för beskärning av oxlarna längs Galtåsvägen. Arbetet kommer även att pågå även den 25 september.

”Klättermusen” har inspekterat träden och funnit att träden på västra sidan är i sämre skick än de på östra sidan; sannolikt på grund av grävning i närheten av trädens rotsystem. För att rädda träden långsiktigt kommer därför en mycket skonsam beskärning att ske av träden på västra sidan, då det är viktigt för återhämtningen att träden får behålla så mycket lövmassa som möjligt.

Träden på östra sidan mår betydligt bättre och kan beskäras hårdare – här finns också behov av beskärning så att de inte växer in över tomtgränserna.

På båda sidorna av vägen kommer beskärningen att innebära att reglerna om fri höjd mot väg uppnås. Planen är också att årets beskärning skall skapa fler knoppanlag inför kommande beskärning, då träden kan sänkas i höjd och också formbeskäras.