GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Byte av transformatorstationer

By Eva Wictor-Olofson

Kraftringen Service AB har fått i uppdrag av E.ON att byta ut två transformatorstationer i Glommen.

En är belägen utmed Hans Arons väg och kommer att bytas ut och ersättas med ny. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart under vecka 13.
Den andra är idag placerad utmed Limhallavägen och kommer att flyttas till grönområdet utmed gång-/cykelvägen mellan Severinsa väg och Gustavs väg. Arbetet med att flytta denna är planerat att ske vecka 15-16.