GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Är du vår nästa styrelseledamot?

By Eva Wictor-Olofson

Vägföreningens styrelse vill ha förstärkning!

Lokala vägföreningar finns på landsbygden i hela Sverige. Verksamheten styrs av lagar och statliga regler genom anvisningar från Lantmäteriet och kommunen. Kommunen finansierar också merparten av Vägföreningens arbete. Till ca 20% finansieras verksamheten genom medlemsavgifter.

Inom uppdragets ram finns utrymme för att verka för att Glommens Tätort utvecklas positivt vad gäller den fysiska miljön. Styrelsearbetet består dels i att organisera skötsel av vägnät och grönytor, dels att ha kontakt med den omvärld som påverkar vår fysiska miljö – Kommunen, Regionen, entreprenörer, leverantörer och andra föreningar.

Föreningen ansvarar också för skötsel och utrustning på våra lekplatser.

Föreningens styrelse har ca åtta styrelsemöten per år. Föreningen har en hemsida, där aktuell information läggs ut www.glommensvag.se

Uppdraget ersätts dels med ett styrelsearvode, dels med timlön för de arbetsuppgifter som inte direkt kan hänföras till det direkta styrelsearbetet.

Inför kommande verksamhetsår är vi intresserade av att förstärka styrelsen, främst inom det administrativa området. Om du har god kunskap och gedigen erfarenhet från arbete eller verksamhet som innebär att driva frågor inom offentlig verksamhet tror vi att det är en lämplig bakgrund vid detta tillfälle.

Om du känner att detta låter intressant – tag då kontakt med Glommens Fiskeläges Vägförenings valberedning:

  • Bengt Augustsson 072-067 27 45
  • Carl Frintzer 073-088 67 91
  • Josefine Holm 070-538 68 32