GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmöte 2019 med mera

By Eva Wictor-Olofson

Nu är kallelsen till årsmötet 2019 ivägsänd – den beräknas landa i postlådorna i slutet av vecka 5. Om du redan nu vill läsa materialet så finns det under rubriken ”Årsmöte” ovan.

En av punkterna på årsmötet är ett förslag till nya stadgar för Vägföreningen. De nuvarande är från 2009, varför styrelsen beslutade att göra en översyn av dem. Tre dokument finns under rubriken ”Stadgar” i menyn – stadgeförslaget, en jämförelse mellan nuvarande stadgar och förslaget samt ett utdrag från Lagen om samfälligheter med de paragrafer som hänvisas till i stadgeförslaget.

Januari månads styrelsemöte innehöll mest förberedelser inför årsmötet, men därutöver togs bland annat de reklamationer av postboxar Farmartjänst gjort till Flexbox upp. Flexbox hänvisar till ett utslag från Allmänna Reklamationsnämnden, där ARN godkänt konstruktionen och konstaterar att Flexbox inte kan ta ansvar för att lådorna skall vara täta. Dock kommer Farmartjänst att kontrollera alla magneter i lådorna.

En annan punkt på styrelsemötet var den skrivelse styrelsen sänt till Trafikverket om dels att få övergångsställen på Glumstensvägen, dels att Vägföreningen skulle få bekosta markering av ”30 km” i asfalten på Glumstensvägen.

Trafikverket svarar att övergångsställe ökat risken för olyckor, eftersom vaksamheten minskar. Eftersom det är Trafikverkets väg vill de ha kontroll över allt som rör vägen. Styrelsen konstaterar att det inte finns möjlighet att vidta några åtgärder på Glumstensvägen så länge den hanteras av Trafikverket.

Styrelsen har också varit i kontakt med kommunen angående stavningen av ”Kärralyck_vägen”. Kommunen svarar att att de inte avser att fatta något nytt beslut om vägens namn. Det innebär att Lantmäteriets stavning ”Kärralyckavägen” kommer att gälla. Nya skyltar är beställda.