GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet 2017-02-26

By Eva Wictor-Olofson

Justerat protokoll från årsmötet i Glommens Fiskeläges Vägförening den 26 februari finns nu att läsa på sidan ”Årsmöte” ovan. Årsmöteshandlingarna som låg under denna sida tidigare är nu flyttade till sidan ”Historik”.

Nedan kommer en kort sammanfattning:

Styrelsen hade lämnat tre förslag till årsmötet:

  •  att anpassa andelstalen för samtliga fastigheter till Lantmäteriets förrättning, vilket innebär höjning av andelstalet från 2 till 4 för ca 13 fastigheter längs Glumstensvägen.
  • att lekplatsen på Gustavs Väg tas bort i avvaktan på att barnunderlaget eventuellt ökar i närområdet samt
  • ett förslag till vägunderhåll under 2017 (se det material som varit utsänt och som finns på sidan ”Historik”).

Utdebiteringen är oförändrat 150 kr per andel.

Årsmötet valde också in Leif Andersson som ordinarie ledamot för två år.

Protokoll från årsmötet är publicerat på hemsidan den 9 mars. Protokollet kommer också att finnas tillgängligt på anslagstavlan i Postens lokaler.