GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet 2020

By Eva Wictor-Olofson

Den 23 februari avhölls Vägföreningens årsmöte för 2020 i Bygdegården. Länk till protokollet finner du här. (Länkar finns även längst ner i detta inlägg).

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Styrelsens förslag till årsmötet antogs (förslagen har varit utsända och  finns även under fliken ”Årsmöten” på hemsidan).

Fyra ledamöter stod i tur att avgå. Samtliga hade ställt upp för omval och valdes också på årsmötet. Styrelsens sammansättning med kontaktuppgifter finner du här.

Årsmötet 2019 antog nya stadgar för föreningen. För att dessa ska börja gälla behöver de godkännas av Lantmäteriet. Lantmäteriet hade några synpunkter, varför stadgarna åter var uppe till behandling vid detta årsmöte. De punkter som förändrats finns under ”Stadgar” och som bilaga 2 till årsmötesprotokollet på hemsidan. Stadgarna i sin helhet kommer att publiceras på hemsidan när Lantmäteriet godkänt dem.

Under ”Övriga frågor” informerade styrelsen bland annat om planerna för fastigheten där affären och pizzerian idag är belägen, planerad cykelparkering, beskärning av oxlarna längs Galtåsvägen och borttag av vresrosor längs Glumstensvägen. Från medlemmarna togs bland annat farthindrens växande antal upp och att de kan inge en falsk trygghet. De kan aldrig ersätta tillsyn av små barn.

Årsmötet var något mer välbesökt än vanligt – 26 personer deltog. Innan mötet avslutades kl 14.20 avtackades Gunilla Augustsson, som lämnade styrelsen efter många års mycket uppskattat arbete.

Protokoll GFV arsmote 20-02-23

Bilaga 2 – stadgeandring 200223