GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet 2021 är senarelagt. Motionstiden är förlängd.

By Eva Wictor-Olofson

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat senarelägga årsmötet till den 25 april. Mötet kommer att hållas utomhus, vid Bygdegården. Kallelse kommer att sändas ut per post i vanlig ordning.

Detta innebär att motionstiden är förlängd till den 28 februari i år.

Du som vill att årsmötet ska fatta beslut i en fråga som inte finns med i dagordningen kan väcka denna fråga genom en motion till årsmötet. OBS! Årsmötet kan aldrig fatta beslut i en fråga som tas upp under mötet, exempelvis under punkten ”Övriga frågor”.

Motioner mejlas in till vagforeningen.glommen@gmail.com eller lämnas i Vägföreningens postlåda på Mattias Väg 14.

I länken här finns ett exempel på hur man kan skriva:

Mall Motion till GFV 2021