GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Årsmötet och lite vad som hänt sedan sist

By Eva Wictor-Olofson

Den 25 februari var det årsmöte i Glommens Fiskeläges Vägförening. Mötet besöktes av ett 20-tal medlemmar och intresserade.

Protokollet finner du här och de handlingar som varit utsända här.

Delar av styrelsen. Från vänster: Eva Wictor-Olofson (sekr), Stig Johansson (ordf), Jan Olofson (kassör). På andra sidan bordet Leif Andersson (ledamot) och  Madelen Johansson, nyvald suppleant. Sven-Ove Andersson (ledamot) tog bilderna. I styrelsen ingår också Gunilla Augustsson (suppleant).

Styrelsens arbete har från januari främst varit inriktat på konsekvenserna av PostNords beslut att ändra modell för postutdelning i Glommens Tätort. Erbjudandet att köpa postlåda och få den uppsatt på rätt plats genom Vägföreningen har tagits emot väl. I skrivande stund har ca 85 % av alla hushåll (såväl bofasta som sommarboende) antagit erbjudandet. Av de bofasta har endast en handfull beslutat skaffa och sätta upp sin låda själva. Erbjudandet är öppet fram till och med 15 mars.

Vintervädret har dock förorsakat problem. Starten av arbetet med att bygga ställningarna för postlådorna är något försenad, men förhoppningen är att man ska kunna arbeta igen den tiden. PostNord har dock försäkrat oss om att postfacken kommer att fungera till dess lådorna är på plats.

Vastsvensk Tidningsdistribution har meddelat att man inte längre kommer att dela ut tidningar vid tomtgränsen. Detta har medfört att Hallands Nyheter mottagit ett antal uppsägningar från prenumeranter i Glommen. Om detta kommer att ändra Västsvensk Tidningsdistributions beslut eller ej är oklart. Vid telefonkontakt med dem i fredags uppgavs att beslutet inte är ändrat. Förnyad kontakt med dem kommer att tas i slutet av vecka 11.

Vintervädret har också medfört att monteringen av lekredskap på lekplatsen Gustavs väg är försenad. Den kommer att ske när postlådeställningar med lådor  är på plats. Fortfarande saknas en del i leveransen.

Nästa styrelsemöte är den 19 mars. Välkommen med frågor och kommentarer till vagforeningen.glommen@gmail.com