GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Planerade asfalteringsarbeten

By Eva Wictor-Olofson

Ansökan om asfaltering av norra delen av Bengt Augusta Väg under 2016

Vägföreningen har sedan tidigare en ansökan inlämnad till Falkenbergs kommun om bidrag till asfaltering av även den norra delen av Bengt Augusta Väg. Beviljas ansökan får föreningen kommunbidrag med 80 % av kostnaden – något som är en förutsättning för att arbetet skall genomföras. Ansökan behöver inte förnyas, utan Styrelsen inväntar besked från kommunen.

Båthusvägen
Den del av Båthusvägen som påverkats av spolplattan kommer att asfalteras under april/maj månad.

Kärrens Väg
Efter en vattenläcka som åtgärdats av Vivab kommer delar av Kärrens Väg att asfalteras om.

Sammels Väg
Den del av Sammels Väg som ligger närmast lekplatsen kommer att asfalteras i samarbete med Vivab. Arbetet kommer att utföras av Skanska.

Severinsa Väg
Ett mindre asfalteringsarbete kommer att genomföras på Severinsa Väg, i samband med flyttning av en lyktstolpe.