GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Asfaltering

By Eva Wictor-Olofson 21 november, 2018

Vägföreningen har beställt asfaltering av vägen utmed fastigheterna på Glumstensvägen 1 – 11, detta för att lösa problemet med den felaktiga lutningen av vägen. Idag bildas stora vattensamlingar vid rikligt regn.

Arbetet, som kommer att utföras av Skanska,  beräknas vara genomfört inom en tvåveckorsperiod.