Basketmål och solcellslampa på plats!

Efter beslut av årsmötet 2023 har Vägföreningen sökt och fått medel ur Falkenbergs kommuns budget för Satsningar på landsbygden till en solcellslampa och två basketkorgar. Båda ansökningarna beviljades och utrustningen är nu på plats vid asfaltytan vid lekplatsen Mattias väg.