Begränsad framkomlighet på lokalvägen mot Morups Tånge