GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Cykelparkering vid bussvändplatsen

By Eva Wictor-Olofson

Sedan pizzerians husvägg rivits och blivit byggarbetsplats har det inte längre funnits någon naturlig plats att parkera sin cykel vid bussvändplatsen.

Vägföreningens styrelse har därför beslutat låta hårdgöra markytan bakom busskuren och köpa in cykelställ med plats för 20 cyklar från Blidsbergs Mekaniska. Markarbetena är beställda av Farmartjänst – under vårvintern 2021 beräknas allt vara klart!