GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Farthinder

Utplacering av farthinder

Utplacering av farthinder i form av flyttbara gupp får göras efter anmälan till Vägföreningens styrelse och efter att Vägföreningen medgivit detta.

Följande gäller

  • Syftet med hindret ska vara att sänka hastigheten på vägsträckan.
  • Hindret ska vara flyttbart och godkänt för utplacering på trafikerad väg,
  • Hindret får vara utplacerat mellan tiden 15 april – 30 september,
  • Hindret får vara tillfälligt förankrat,
  • Hindret ska vara märkt/skyltat enligt gällande regelverk. (http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/fragor-och-svar-om-enskilda-vagar/)
  • Hindret ska placeras så att det lämnar erforderlig plats för trafik med cykel, barnvagn, permobil, rullstol etc.
  • Farthinder samt kringutrustning bekostas ej av Vägföreningen.
  • Vägföreningens styrelse äger rätten att återkalla lämnade medgivanden.
  • Ansvarig för hindret anses den vara som inkommer med anmälan till Vägföreningens styrelse.
  • Anmälan om utplacering av farthinder lämnas skriftligen till Styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening genom ordföranden Stig Johansson.

 

Styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening