GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Fasta farthinder i Glommen

By Eva Wictor-Olofson

Under april månad kommer Skanska att installera fasta farthinder på tretton platser i Glommen enligt bifogad karta. Platserna finns också med adress nedan.

Dessa ersätter och kompletterar de tio säsongsfarthinder som tidigare ägts av enskilda fastighetsägare och som placerats ut efter samråd med Vägföreningens styrelse. Samtliga befintliga tillstånd är indragna och några nya kommer inte att beviljas.

Ägarna av nuvarande farthinder är kontaktade och kommer att ersättas i enlighet med det brev som varit utsänt tidigare.

Om ni ser en gul, rund fläck i asfalten så markerar den platsen för det planerade farthindrets ena ändpunkt. Farthindren kommer att asfalteras på följande platser:

Mellan:

 • Sammels väg 11 och 28
 • Sammels väg 5 och 20
 • Mjölnare Sjöbergs väg 1 och 31,
 • Mjölnare Sjöbergs väg 21 och 23 (på Fyrkarlens väg)
 • Olas väg 13 och 14
 • Hans Arons väg 5 och 6
 • Bengt Augusta väg 5 och obebyggd tomt
 • Mattias väg 8 och gräsmattan mellan fotbollsplanen och lekplatsen
 • Mattias väg 9 och 18
 • Mattias väg 13 och 20
 • Severinsa väg 7 och 10
 • Johannesa Birgers väg 4 och gräsytan
 • Johannesa Birgers väg 10 A och ytan innan postlådorna.