Flyttning av väderskyddet vid hållplats Galtåsvägen