GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Från senaste styrelsemötet

By Eva Wictor-Olofson

Inför senaste styrelsemötet hade Vägföreningen fått besked om att vi tilldelats pengar för två elektroniska hastighetsmätare monterade på Glumstensvägen. Mätarna är beställda.

Häckarna växer och kan vara en trafiksäkerhetsrisk. Styrelsen hänvisar här till kommunens regler om fastighetsägarens ansvar

Styrelsen har också fått muntligen bekräftat att Handlar´n i Glommen kommer att bli ombud för PostNord, sannolikt från september månad 2019.

Kommunen har fått en begäran från Vägföreningen att ändra namnet på Kärralyckavägen till Kärralyckevägen, såsom det också är stavat i det protokoll med namnförslag som sändes till kommunen på 1960-talet. Vi inväntar fortfarande besked.

Styrelsen har begärt in en offert angående målning av gupp på de tre vägar som har sådana. Skanska har nu fått möjlighet att utföra sådana arbeten.

Nästa styrelsemöte är den 26 augusti. Välkommen med synpunkter och frågor du vill att styrelsen ska ta upp per e-post till vagforeningen.glommen@gmail.com

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar i Glommen!