Från styrelsemötet i Vägföreningen den 25 maj 2016