GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Från styrelsemötet i Vägföreningen den 25 maj 2016

By Eva Wictor-Olofson

Den 25 maj avhölls det fjärde styrelsemötet för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att:

 • Påminnelser att betala årsavgiften till Vägföreningen kommer att sändas ut i juni månad till de ca 3 % medlemmar som hittills inte betalat. En avgift på 50 kr kommer att påföras de hushåll som inte betalat innan påminnelsen kommer fram.
 • Ett stålräcke kommer att sättas upp vid den oskyddade överfarten vid bäckens östra sida, Jakobs Väg. Vid överfartens västra sida kommer fastighetsägaren att bygga en stengärdsgård.
 • Följande gatu- och asfaltarbeten planeras att utföras under 2016:
  • en dagvattenbrunn installeras på Båthusvägen. Delar av vägen kommer sedan att asfalteras.
  • återställning efter vattenläckor 2014 och 2016 på Kärrens Väg / Persingens Väg
  • återställning efter grävarbete för dagvattenledningar på Sammels Väg
  • Severinsa Väg: asfaltering sker efter konsekvenser av flytt av en lyktstolpe
  • Ernsta väg 10, åtgärda vattensamling
  • sista delen av grusvägen Limhallavägen ska åtgärdas när pågående bygge är klart.
 • Nästa styrelsemöte blir den 10 augusti, då lekplatserna ska inventeras.

Styrelsen konstaterade att:

 • Inga avvikelser i gatubelysningen har rapporterats och att det som tidigare inte fungerat nu verkar vara åtgärdat. Styrelsen påminner om att man kan sända ett mejl till vagforeningen.glommen@gmail.com om man upptäcker icke fungerande gatubelysning. Uppge vilken gata och vilket avsnitt anmälan avser.
 • Lantmäteriets förrättning av Morups Lyngen 2:113 m fl är nu klar (de nybyggda fastigheterna vid Jakobs Väg). Vägavgift till berörda fastighetsägare kommer att skickas ut under juni månad.
 • Falkenbergs kommun har nu upphandlat fiberdragning i Glommen. Projekteringen utföres av FNC, Fiber Network Consulting AB och grävarbetet m.m. kommer att utföras av Veka Entreprenad AB. Arbetet påbörjades i mitten av maj och beräknas vara avslutat i september månad. Arbetet ligger nere under juli månad. Senast vid årsskiftet skall berörda fastigheter ha fått fungerande fiber indragit i huset.
 • Planerade asfaltsarbeten kommer att skjutas upp till dess fiberdragningen är avslutad, detta för att undvika att betala asfaltering två gånger för samma vägavsnitt. Se ovan under ”Beslut” vilka arbeten som kommer att utföras under 2016.