GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

GFVs styrelse önskar alla medlemmar …

By Eva Wictor-Olofson

…en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2023!

Vi tackar för engagemanget hos medlemmarna och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

E-posten har ökat under året och vi hoppas på än mer kommunikation den vägen: vagforeningen.glommen@gmail.com

Har du önskemål om vad föreningen skall satsa på under året? Då ska du skriva en motion till årsmötet. Ett årsmötesbeslut är enda sättet att påverka innehållet i föreningens verksamhet och vägen till beslut går via motioner från medlemmarna. E-posta din motion till föreningens adress eller lägg den i postlådan på Mattias väg 14.

Styrelsen ser också fram emot ett välbesökt årsmöte i slutet av mars 2023. Kallelse kommer till alla medlemmar i början av året.

Till dess: En fin Jul och ett Gott Nytt År till alla!