GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

God Jul önskas Alla medlemmar!

By Eva Wictor-Olofson

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar i Vägföreningen! Vår gran lyser nu, med benäget bistånd från Samhällsföreningen.

Vid höstens sista styrelsemöte redovisades avslutade och pågående asfalteringsarbeten enligt nedan:

 • Båthusvägen vid spolplatta, asfal­tering.  Klart senast vecka w 48
 • Båthusvägen/Breviksvägen, asfal­tering av skada. Klart
 • Severinsa väg 16, flytt lyktstolpe + asfaltering. Klart
 • Jakobs väg, räcke. Skall monteras under 2016 av Grävcenter. Skanska har beställt.
 • Sammels väg, västra delen, asfal­tering. Klart senast w 48.
 • Båthusvägen 8, dagvattenbrunn, stenkista, asfaltering. Båthusvägen 8, dagvat­tenbrunn, stenkista klar, asfaltering klar w 48.
 • Ernsta väg 10, asfaltering. Skall åtgärdas innan årsskiftet.
 • Limhallavägen/Bengt Augusta väg, rep. av asfalt. Skall åtgärdas innan årsskiftet.
 • Kärrens väg/Persingens väg, asfal­tering efter vattenläcka. Klart w 48.
 • Sammels väg, östra delen, asfalte­ring. Klart.

I övrigt rapporterades:

 • Fiberinstallationen är nu klar, slutlig besiktning skedde 25 november
 • Felanmälan av belysningsmasten i Långaveka­rondellen till Trafikverket genomförd
 • Motioner till årsmötet skall vara inlämnade – an­tingen per e-post eller till postboxen – senast 1 ja­nuari 2017. Årsmötet är planerat till 26 februari kl 14.00. Särskild kallelse kommer att sändas ut.
 • Avtal med Grävcenter angående den kommande säsongens snöröjning är klart.