GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Gott Nytt År önskas alla medlemmar!

By Eva Wictor-Olofson

Året som gått har på många sätt varit ett annorlunda år, även för en vägförening. Vi kan dock med glädje se tillbaka på att Glommen under 2021 vuxit med åtskilliga invånare – och att vi kommer att bli ännu fler under år 2022.

En stor del av resurserna har under året lagts på asfaltering och på ökad trafiksäkerhet genom permanentande av hastighetshinder.

Vi kunde inte genomföra årsmötet förrän i juni 2021, men hoppas kunna tidigarelägga det till mars månad 2022. Redan nu påminner vi om möjligheten att lämna in motioner till årsmötet. Senast 31 januari 2022 behöver de vara inkomna för att kunna behandlas vid årsmötet.

Under januari månad kommer vi att återkomma till detta.

Till alla våra medlemmar vill vi nu önska ett

Gott Nytt År!

Styrelsen för Vägföreningen i Glommens Fiskeläge