GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Gott Nytt År!

By Eva Wictor-Olofson

Året som gått har varit innehållsrikt, både när det gäller vägar, lekplatser, skyltar och postutdelning. Det ska bli spännande att se vad 2019 för med sig.

En viktig punkt i det här inlägget är att Styrelsen beslutat förlänga motionstiden till den 9 januari 2019. Här finner du en blankett som du kan använda som mall. Tag bort allt i kursiv stil innan du sänder in den, alternativt lägger motionen i GFVs postlåda på Mattias väg. När styrelsen fått motionen förbereds den för beslut av årsmötet. Årsmötet är bestämt till den 24 februari 2019 kl 10.00 (OBS – Tiden!). Särskild kallelse kommer i början av året. Årsmötet kommer också att få ta ställning till ett förslag om modernisering av föreningens stadgar.

Vid senaste styrelsemötet i mitten av november beslutades att asfaltera den enda del av Glumstensvägen som inte Trafikverket ansvarar för – den del som går från korsningen Fiskehamnsvägen – Glumstensvägen och ner mot havet. Så skedde också under november månad.

En del reklamationer av postlådor har skett. Det är Farmartjänst som tar emot och åtgärdar funktionsbrister, antingen genom att reklamera lådan till Flexbox eller laga lådan.

Styrelsen har agerat för att övertyga PostNord om att göra Handlar´n i Glommen till utlämningsställe även för PostNord. Beslutande enhet inom PostNord kommer att fatta beslut om utlämningsställen i hela Falkenberg under år 2019 och då kommer man även ta ställning till detta förslag.

Styrelsen beslutade också att sända ut brev bland annat till de fastighetsägare som ännu inte klippt ner de häckar som påverkar sikten vid korsningar. Detta kommer att ske efter helgerna.

En uppgift som återstår från 2018 är målning av gupp. Det har fått skjutas framåt i tiden då Falkenbergs kommun haft svårt att finna entreprenör med rätt kompetens.

Slutligen vill också Styrelsen tillönska alla medlemmar ett Gott Nytt 2019!