GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Grindar Gustavs väg

By Eva Wictor-Olofson

Vid upprepade tillfällen har bilister försökt köra på gång- och cykelbanan i anslutning till Gustavs väg. För att förtydliga att gatan är avstängd för bilar har nu Farmartjänst dels flyttat en grind och monterat ytterligare en för att förhindra biltrafik.

Skylten som markerar att det är en GC-bana har motsagts av att gatan är markerad som bilväg i Google Maps.