Har du anmält till Skatteverket att du inte längre har någon box ?