GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Har du anmält till Skatteverket att du inte längre har någon box ?

By Eva Wictor-Olofson

Capio i Glommen påminde idag om en viktig sak.

ALLA som haft box måste meddela Skatteverket att ”Särskild postadress” upphör. Annars fortsätter utdelningen till de obefintliga boxarna, vilket medför en försening på två till tre dagar ( i värsta fall). Capio i Glommen kontaktade Vägföreningen idag och påpekade att detta kan vara problematiskt, framför allt i de fall de sänder en kallelse till provtagning eller undersökning per post.

ALLA som haft box har fått information om detta tidigare, via ett utskick från PostNord. Brevet bifogas här, liksom blanketten som var med i samma försändelse. Tryck på länken ”blanketten” för att få fram en blankett att fylla i. Det står på den vart du ska sända den.

Skatteverket kräver att endast följande skall vara ifyllt:

  • Personnummer på alla som berörs
  • Namn på alla som berörs
  • Datum från när ”Särskild postadress” upphör att gälla (2018-05-01)
  • Underskrift och kontaktuppgifter för de i hushållet som är över 18 år

Om du har e-legitimation kan du också göra ändringen på Skatteverkets hemsida. Länk finns här.