GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Information om projektet ”Långaveka 3:21 Glommen”

By Eva Wictor-Olofson

Detaljplanen för Långaveka 3:21 har nu vunnit laga kraft och projekteringen är klar och godkänd av VIVAB och Falkenbergs kommun. Projekteringen berör vatten, avlopp, dagvatten, belysning, tele/fiber och vägar.

Även upphandlingen av en markentreprenör är klar – Getinge Gräv AB har fått i uppdrag att utföra entreprenaden. Markarbetena kommer att starta under oktober månad 2019 och beräknas ta ca 11 månader.

När markarbetena är klara startar byggnationen av husen, sannolikt efter semesterperiodens slut år 2020.

Det kommer att bli 93 boenden:

  • 13 flerbostadshus med fyra lägenheter i varje
  • 16 parhus
  • 9 villor

Om ni vill se handlingar för objektet så finns de på kommunens hemsida, följ  denna  länk.

Ägare till projektet är Fastigheten Långaveka 3:21 AB som ägs av VästkustStugan AB och Mjöbäcks Entreprenad.

Om ni har frågor under pågående entreprenad – sänd dem till bygg@kontrollanten.com

Delar av lekplatsen Sammels väg kommer att tas i anspråk för arbetsbodar och material. Vägar som berörs av utökade transporter är Sammels väg, Glumstensvägen och vägen norrut mot Morup.

Ovanstående information har Vägföreningen fått av Göte Johansson som företräder Fastigheten Långaveka 3:21 AB och den har också varit utdelad i grannarnas postlådor tillsammans med bilden nedan. Tyvärr blir upplösningen dålig på grund av begränsningar i hur stora bilder som går att publicera på hemsidan, men texten i det blå fältet är ”Bodetablering Materialupplag”.