GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Kommande arbeten september – oktober i Glommen

By Eva Wictor-Olofson

 

Under vecka 37 kommer markarbetena att påbörjas inför asfalteringen av isbanan vid Mattias väg. Preliminärt påbörjas arbetet med själva asfalteringen under vecka 38.

I början av oktober (obs! Preliminär uppgift) kommer ett farthinder att installeras på Breviksvägen 23.

I mitten av oktober kommer Klättermusen AB att beskära oxlarna på östra sidan av Galtåsvägen.

Vi hoppas på förståelse för eventuell påverkan på framkomligheten i samhället under dessa händelser.