GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Lägesrapport och efterlysning – uppdatering

By Eva Wictor-Olofson

Idag är sista dagen att beställa postlåda till våra cirka 38 postlåde-öar i Glommen!

Vägföreningen har registrerat 375 beställningar hittills. Lådan Albertina är den populäraste, hittills 298 beställningar. Karolina är beställd av 48 hushåll och lådan Philip av 28 hushåll. Om alla hade beställt hade det varit ca 515 lådor. Vi kan därför konstatera att ca 73 % av Vägföreningens medlemmar har antagit erbjudandet, vilket ändå innebär att vi kommer att ha ett rätt enhetligt utseende på postlådesamlingarna.

 

Beställningen med den oläsliga namnteckningen har nu fått en lösning.

På måndag, den 19 februari, kommer placeringen av postlådeplatserna att fastställas definitivt. Styrelsen har fått många synpunkter och kommer att beakta så många som det är möjligt, med prioritet för de som avser trafiksäkerheten.

Välkommen den 25 februari kl 14.00 till Bygdegården!

Årsmöteshandlingarna hittar du här