Markförberedelserna inför byggstarten i Långaveka påbörjade