GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Nu är det hög tid att lämna in motioner till årsmötet 2020

By Eva Wictor-Olofson

Du som vill att årsmötet ska fatta beslut i en speciell fråga: Skriv en motion till årsmötet!

Nedan finns ett förslag till utformning av en motion, men du kan naturligtvis skriva på eget sätt också. Tänk bara på att följande måste vara med:

  • Ämne – vad vill jag förändra?

  • Beskriv varför du vill att årsmötet ska fatta ett beslut.

  • Föreslå vad årsmötet ska besluta.

  • Skriv under din motion.

  • Ange namn och adress i klartext

Enligt nuvarande stadgar ska motioner var inlämnade senast 31 december 2019, antingen i postlådan Mattias väg 14 eller till någon i styrelsen personligen.

När styrelsen mottagit motionen kommer vi att bereda den, det vill säga undersöka konsekvenserna av förslaget och skriva ett förslag till beslut som årsmötet får ta ställning till.

Mall Motion till GFV 2020

Och – sist men inte minst – kom till årsmötet för att vara med och besluta!