GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Nytt från Styrelsen

By Eva Wictor-Olofson

Den nya styrelsens första möte hölls den 14 mars. Där beslöts att vi publicerar information om de punkter som behandlats.

Inbetalning av årsavgiften

Inbetalningskort kommer att vara alla fastigheter tillhanda under mars månad. Förfallodag är 30 april.

Gatubelysningen

Ansvaret för att gatubelysningen fungerar har nu återgått i kommunal regi. Styrelsen kommer att efterfråga tidplan för åtgärd av icke fungerande belysning.

Kom ihåg – anmäl alltid trasiga lampor till e-post vagforeningen.glommen@gmail.com

Oskyddad överfart över bäcken vid Jakobs Väg

Kommer att påtalas vid slutbesiktningen, varvid åtgärd beslutas.

Iordningsställande av mark längs Glumstensvägen

Beslut om medborgarförslaget om eventuell cykelväg längs Glumstensvägen avvaktas. Frågan kommer att behandlas vid slutbesiktningen av området.

Återställning av platsen för minan

Minan är iordninggjord, stenläggningen på platsen kommer att göras om och en soffa kommer att finnas på plats.

Sopning av vägnäten

Sopning av vägnätet är beställd.

Grusvägar

Behovet av underhåll av föreningens tre grusvägar kommer att inventeras.

Lekplatser

  • Lekplatserna kommer att avsynas under våren.
  • Klämskydd till gungorna är beställda och kommer att monteras.
  • En rutschkana kommer att få sand i tillräcklig mängd för att tillgodose ”säker landning”.
  • Mätning av lekplatsljud vid lekplatsen på Hans Arons Väg kommer att genomföras av Miljö och Hälsa inom kommunen.