GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Om årsstämmans beslut att avveckla lekplatsen på Gustavs Väg

By Eva Wictor-Olofson

För er som var förhindrade att delta i Vägföreningens årsmöte kommer här en kort bakgrund till beslutet om avveckling av lekplatsen på Gustavs Väg.

Ett syfte med att ett samhälle har lekplatser är att skapa funktionella mötesplatser för barn och föräldrar/övriga anhöriga. Eftersom Glommen, med en året-runt-befolkning på 863 personer (januari 2017) har sex lekplatser för 106 barn i åldrarna 0 – 10 år är risken stor att barnen sprids på för många ställen för att de ska träffas och umgås. Trots inflyttning i samhället har antalet barn mellan 0 och 10 år minskat med sex barn sedan augusti 2016. Utöver de 106 barnen mellan 0- 10 år finns också 46 barn mellan 11 och 15 år, som behöver samlingspunkter för aktiviteter.

Lekplatserna i Glommen är i olika skick. Att rusta upp en lekplats kostar pengar och kräver kunskap – det finns många säkerhetsbestämmelser att ta hänsyn till. För att kunna rusta upp de lekplatser som har mest barn i sitt närområde beslutade årsmötet på förslag av styrelsen att i år ta bort en lekplats. Förutom av säkerhetsskäl också för att göra mötesplatserna färre och därigenom få fler att samlas och leka tillsammans. Valet blev lekplatsen på Gustavs Väg, som dels är i sämst skick, dels har minst antal barn boende i närheten.

Du som är medlem i Vägföreningen är givetvis välkommen med synpunkter på detta till föreningens e-postadress: vagforeningen.glommen@gmail.com