Om årsstämmans beslut att avveckla lekplatsen på Gustavs Väg