GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Om lekplatsen Sammels väg och allmänningen vid Andreasa väg

By Eva Wictor-Olofson

Det nya bygget i Långaveka påverkar nu och kommer att påverka mer än bara byggområdet under en ganska lång tid framåt.

Sedan tidigare har Vägföreningen informerat om allmänningen vid Andreasa väg, där en vattenledning grävs ner.  Utöver detta arbete har EON  meddelat att man kommer att bygga en större transformatorstation på allmänningen, vilket gör att ytan inte kommer att vara tillgänglig tillsvidare.

Lekplatsen Sammels väg kommer också att stängas ner från 4 maj . Lekredskapen kommer att tas bort och förvaras till dess det är möjligt att börja använda den nya ytan. Några av redskapen kommer att kasseras. Fotbollsplanen kommer också att tas ur bruk – ytan ska sänkas ca 60 cm innan den på nytt kan förberedas för till lek och bollspel. Fotbollsplanen kommer inte att kunna användas mer i år, då man kommer att så nytt gräs.

Vägföreningen hänvisar till övriga lek- och fotbollsytor i Glommen på Mattias väg, Gustavs väg, Mjölnare Sjöbergs väg, vid Bygdegården och vid Fyrvägen/Breviksvägen.

Anledningen till att ytan ska sänkas är den kommunala beredskapsplanen inför 100-årsregn – en plan som alla kommuner är skyldiga att ha.