Om lekplatsen Sammels väg och allmänningen vid Andreasa väg