GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Planering inför påskelden och Styrelsemöte januari 2018

By Eva Wictor-Olofson

Först lite information om när du kan lämna ris till påskelden. I slutet av inlägget hittar du information om januari månads styrelsemöte.

Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider:

Lördagen den 3 mars, kl. 9.00 – 18.00

Söndagen den 4 mars, kl. 9.00 – 18.00

Lördagen den 10 mars, kl. 9.00 – 18.00

Söndagen den 11 mars, kl. 9.00 – 18.00

Lördagen den 17 mars, kl. 9.00 – 18.00

Söndagen den 18 mars, kl. 9.00 – 18.00

Lördagen den 24 mars, kl. 9.00 – 18.00

Söndagen den 25 mars, kl. 9.00 – 18.00

Skärtorsdagen den 29 mars, kl. 9.00 – 18.00

Långfredagen den 30 mars, kl. 9.00 – 18.00

Påskafton den 31 mars, kl. 9.00 – 14.00

 OBS! Endast ris och mindre grenar får lämnas, ej trädgårdsavfall, rivningsvirke etc.

Överträdelse kommer att anmälas. 

Påskelden kommer vid tjänlig väderlek och vind att tändas på Påskafton kl. 20.00

 Påskelden är ett samarrangemang mellan

 

Vägföreningens januarimöte handlade till största delen om förberedelse av det material som skall sändas ut tillsammans med årsmöteskallelsen. Årsmötet blir den 25 februari kl 14.00 i Glommens Bygdegård och kallelse kommer i månadsskiftet januari/februari.

Hemsidan kommer att uppdateras med lite demografisk information om Glommen och länkar till andra föreningar i Glommen.

Vad gäller lekplatsen Gustavs Väg kommer Hags att leverera det sista i mitten av februari. Därefter kommer redskapen att monteras så snart väderleken medger. En offert på monteringen är beställd.

Kommunen kommer att kontaktas efter årsmötet om åtgärder för att sänka hastigheten på framförallt Glumstensvägen. Trafikverket har i ett svar på brev från Vägföreningen hänvisat till kommunen.

Nästa styrelsemöte blir den 19 februari kl 18.00. Om det är något du vill att vi tar upp – sänd ett e-postmeddelande till vagforeningen.glommen@gmail.com