GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Postlådor

By Eva Wictor-Olofson

Nu är beställningen av 424 postlådor ivägskickad till leverantören.

Nästan 85 % av alla hushåll i Glommen har beställt en låda, med placering på rätt plats i sin postlådesamling – ett imponerande resultat, tycker vi i styrelsen. Tack alla som svarat på erbjudandet! Ni medverkar till att postlådorna kommer att smälta in bättre än de annars hade gjort i vårt vackra samhälle. ”Albertina” är det vanligaste valet (ca 75%), därefter ”Karolina” (ca 15%) och ”Philip” (ca 10%), samtliga låsbara och i ljusgrå metall.

Det fanns ett rykte att Västsvensk Tidningsdistribution skulle ändra sitt beslut att även de använda sig av postlådesamlingarna för tidningsdistribution. De har idag dock bekräftat att beslutet står fast, de kommer inte att lämna tidningen vid tomtgränsen som de gör nu.

Kylan har försenat monteringen av postlådestativen, men så snart tjälen släpper startar arbetet.

Vi förbereder också en rutin för att distribuera rätt postlådenycklar till rätt hushåll och återkommer med mer information när rutinen är på plats.

Vi har ännu inte något definitivt datum för från när adressändringen skall börja fungera. Tidigare var det 2 april, men sannolikt blir det en försening på ca en vecka. Glöm inte att ta bort ”särskild postadress” hos Skatteverket, då får de flesta myndigheter och banker reda på adressändringen automatiskt. Postnumret till våra bostadsadresser är redan ändrat i alla system, men eftersom vi som haft boxar haft ”särskild postadress” fortsätter den att gälla, och tar då över våra nya adresser.

Skatteverket har en e-tjänst som du kan läsa mer om här. Adressändrar man där fungerar ändringen inom några minuter. För övrig adressändring kan du använda de kort som kommer att finnas i nuvarande postutdelningslokal.