Protokoll från GFVS:s årsmöte

Protokollet från årsmötet 2024 på plats

Nu finns protokollet från Vägföreningens årsmöte uppsatt vid bussvändplatsens anslagstavla. Du kan också klicka på länken här, så kommer du till protokollet som är inlagt på hemsidan.

Information om vem som sitter i styrelsen under 2024 finns  här.

Om du vill ha ett eget exemplar av protokollet är du välkommen att mejla till vagforeningen.glommen@gmail.com så skriver vi ut ett exemplar.