GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från styrelsemötet den 11 april

By Eva Wictor-Olofson

Lika efterlängtat som plötsligt kom våren till Glommen. Fokus har därför flyttats från snöröjning till sopning. Sopning av våra vägar startar måndagen den 23 april och beräknas vara avklarad till 30 april.

Sedan tjälen släppte har monteringen av postlådeställningarna startat, vilket innebär att vi nu beräknar att utdelningen i postlådorna kommer att påbörjas i månadsskiftet april / maj. Glöm inte att sända in den blankett alla fått om adressändring till Skatteverket, så att folkbokföringens hänvisning till ”särskild postadress” tas bort.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) har inte ändrat sitt beslut att övergå till utdelning av tidningar i postlådorna istället för vid tomtgränsen. De är mycket medvetna om att förändringen upplevs som en stor försämring.

Alla lekredskap till lekplatsen vid Gustavs Väg är levererade. Monteringen kommer att ske när arbetet med postlådesamlingarna är avslutat. Planeringen är att detta kommer att ske första eller andra veckan i maj.

Vi har nu ett beslut från Trafiknämnden att hastigheten är begränsad till 30 km/tim i hela Glommen. Kommunen ombesörjer uppsättning av skyltar på strategiska platser.

Nästa styrelsemöte planeras till 24 maj 2018. Välkommen att kontakta styrelsen på e-post vagforeningen.glommen@gmail.com om det är något du vill att vi tar upp. Kontaktuppgifter till styrelsen finner du också här.