GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från styrelsemötet i mars 2019

By Eva Wictor-Olofson

Den nya styrelsens första möte var den 21 mars. Strax innan hade Vägföreningen träffat representanter för Falkenbergs kommun för att diskutera möjligheten att tillgänglighetsanpassa Norsan (se bild). Representanterna för kommunen avser att göra ett förslag som skall beslutas i Tekniska nämnden. Oavsett om det blir ett positivt eller negativt beslut om finansiering därifrån så kommer Vägföreningen då ha ett kostnadsberäknat förslag att ta ställning till. Kommunens representanter bidrog också med en positiv nyhet – en ny toalett kommer att installeras sommaren 2020, vid nuvarande pumphuset.

På mötet beslutades också tidpunkten för utsändande av räkningar på 2019 års vägföreningsavgift. Avgiften per andel är från och med i år höjd till 200 kr (den är inte höjd sedan år 2007), vilket innebär en avgift på 800 kr för helårsboende och 600 kr för delårsboende och hyresrätter. Avgiften förfaller till betalning den 30 april. Om du betalar efter 30 april riskerar du att också få betala påminnelseavgift – även den höjd i år, till 100 kr.

Några fastighetsägare har också fått personliga brev om att deras häckar skymmer sikten i vägkorsningar. Om du undrar över vad som gäller så finns Falkenbergs kommuns regler här.

Sopning av vägnätet är beställd sedan den 21 mars och planeras att påbörjas i slutet av vecka 15.

Styrelsen beslutade också att begära hos kommunen att namnet Kärralyckavägen ändras till Kärralyckevägen, detta på grund av att den senare stavningen har varit etablerad under väldigt lång tid.

Styrelsen beslutade också att söka bidrag från kommunens ”Satsningar i lokalsamhällen” till två hastighetsmätare längs Glumstensvägen för att bilister skall uppmärksammas om vilken hastighet de håller.

Vad gäller underhåll av vägnätet så beslutades om grusning av vägen fram till Glumstenen, om att skapa en stödkant på den del av Glumstensvägen som asfalterades tidigare i år samt att finansiera asfaltering av den mest slitna delen av Jakobs väg. Detta sker vecka 16, enligt uppgift. En beställning på ommålning av farthindren har också gjorts.

Nästa styrelsemöte blir den 6 maj 2019. Om du har något du anser att styrelsen skall ta ställning till eller diskutera – tveka inte att höra av dig till – i första hand per e-post – till vagforeningen.glommen@gmail.com. Om du föredrar att ringa någon i styrelsen så har du våra kontaktuppgifter här.