GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från styrelsemötet i oktober

By Eva Wictor-Olofson

PostNord har påtalat för styrelsen att de fortfarande hanterar mer post än förväntat med boxadress på. Du som ännu inte tagit bort den särskilda postadressen (= boxadressen) – gör det. Följ bifogad länk och ändra redan idag! Var också observant på avsändare som inte hämtar sin adress från offentliga register – där behöver du ändra adress direkt hos avsändaren. Julen närmar sig, om inte annat …

Vad gäller diskussionen om Kärralyck?vägens korrekta namn så är läget följande: Kommunen finner inte ursprungsbeslutet till namngivningen av ­vägen så de har vänt sig till Lantmäteriet för att få definitivt besked om korrekt namn. De återkommer till Vägföreningen när de fått svar på frågan om vilken stavning som gäller.

Såväl lekplatsen Gustavs väg som lekplatsen Mjölnare Sjöbergs väg är nu klara och har använts en tid. Styrelsen beslutade också att  åtgärda tre lekplatser – Glumstensvägen, Mattias väg och Breviksvägen – i enlighet med det förslag som företaget ”Säker Lek” förordade vid sin inspektion. Farmartjänst har utfört dessa arbeten under oktober/november 2018.

Styrelsen har också beslutat öppna passagen mellan Breviksvägen och Fyrkarlens väg för cykeltrafik ge­nom att ta bort cementröret, flytta ihop betonggrisarna och förse dem med reflexer. Arbetet är genomfört i början av november.

Styrelsen har sänt en skrivelse till Trafikverket om att Vägföreningen önskar att på egen bekostnad få måla ”30 km” i asfalten på Glumstensvägen. I skrivelsen framställs också önskemål om ett övergångsställe vid hållplatsen Galtåsvägen. Något svar från Trafikverket har inte återkommit än.

På söndag 11 november kommer Vägföreningen att delta i Föreningsmässan i Bygdegården. Varmt välkomna att hälsa på oss där mellan kl 13.00 och 16.00.

Därefter ser vi fram emot att julgranen skall tändas. Det kommer att ske till Första Advent!

Innan dess kommer vi dock att återkomma med rapport från det styrelsemöte som är planerat till 15 november. Om du har något du anser styrelsen ska ta upp då – tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner du här. Du kan också e-posta till oss, på adressen vagforeningen.glommen@gmail.com