GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Satsningar på Glommen med Falkenbergs kommuns projektpengar

By Eva Wictor-Olofson

Vägföreningen har sökt och fått bidrag av Falkenbergs kommun till lite olika projekt ur fonden för ”Satsningar på landsbygden”. Resultaten börjar nu komma på plats.

Fler platser att sitta och vila på har efterfrågats. Därför har nu bänkar från Blidsbergs Mekaniska inköpts och placerats på följande platser:

  • Grönområdet vi norra delen av Galtåsvägen
  • Vid boulebanan och vid utegymmet
  • Vid bussvändplatsen, där det nu finns två bänkar och ett bord.

Allt är monterat av Grönytegruppen inom Vägföreningens styrelse.

Inom ”Satsningar på landsbygden” har också Falkenbergs kommun beslutat förbättra belysningen på Breviksvägen, vilket nu också är klart.